Thông báo tuyển sinh năm 2015 Các lớp Tin học văn phòng và Ngoại ngữ
Thông báo tuyển sinh năm 2015 Trình độ Trung cấp nghề Dân tộc thiểu số
Thông báo tuyển sinh năm 2015 Trình độ Trung cấp nghề
Thông báo tuyển sinh năm 2015 trình độ Sơ cấp nghề 2015
Thông báo lớp đào tạo lái xe hạng A1, A2
Lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, C,...
Khai giàng vào lúc 7h30 ngày 03/10/2014
Khai giảng trường Trung cấp Nghề Bắc Quảng Nam năm học 2014 - 2015
vào lúc 7h30 ngày 8/9/2014 tại xưởng thực hành Du lịch
Các khóa đào tạo
next prev
Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây