vào lúc 7h30 ngày 10/9/2014 tại xưởng thực hành Du lịch
Khai giàng vào lúc 7h30 ngày 15/9/2014
Thông báo lớp đào tạo lái xe hạng A1, A2
Các khóa đào tạo
next prev
Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây