Đối ngoại - hợp tác - Quốc tế » Tổ chức Lao động Quốc tế-ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế-ILO

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC 
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO 

      Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoạt động trong lĩnh vực tạo cơ hội cho phụ nữ và nam giới có được việc làm bền vững và hiệu quả trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và nhân phẩm được tôn trọng. Mục tiêu hoạt động của tổ chức là xúc tiến các quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội về việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại xã hội về các vấn đề có liên quan tại nơi làm việc. Các mục tiêu này được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc chủ chốt của Chương trình Việc làm Bền vững của ILO, lồng ghép các hoạt động của ILO phát triển kinh tế xã hội ở cấp quốc tế, cấp vùng, cấp địa phương và cấp quốc gia.

    Vài nét cơ bản về tổ chức lao động quốc tế (ILO)
    
Hình ảnh chương trình hướng nghiệp ILO
    
Hình ảnh ngày hội tư vấn và hướng nghiệp 2014

SÁCH TRA CỨU HƯỚNG NGHIỆP

 

  Nguồn  http://www.ilo.org
Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây